Kontakt/Kart

Med T-banen: Ta linje 2 (Østerås) til Hovseter og gå gamle Hovsetervei og Henriksvei til skolen.

Med bil: Første vei til høyre i Landingsveien fra stasjonsveien.

Parkering på anviste plasser.

Markedet er lørdag 26. og søndag 27. november 2016

Julemarkedet på Rudolf Steinerskolen i Oslo