Kart

Med T-bane:  Linje 2 (Østeråsbanen) til Hovseter og gå gamle Hovsetervei og Henriksvei til skolen.

Med buss: Buss nr. 46 stopper rett utenfor skolen. Gå av på stoppet «Hovseter skole».

Med bil: Første vei til høyre i Landingsveien fra Stasjonsveien.

Parkering på anviste plasser.

Markedet er lørdag 24. og søndag 25. november 2018

Kart: Klikk på kartet for å gjøre det større.