Kontakt/Kart

Med T-banen: Ta linje 2 (Østerås) til Hovseter og gå gamle Hovsetervei og Henriksvei til skolen.

Med bil: Første vei til høyre i Landingsveien fra Stasjonsveien.

Parkering på anviste plasser.

Markedet er lørdag 25. og søndag 26. november 2017

Julemarkedet på Rudolf Steinerskolen i Oslo