fbpx

Dette bidrar du til

Musikk for alle, leirskole og nye initiativer ved skolen

Strykeorkesteret

På Steinerskolen i Oslo er det et svært aktivt musikkliv med korpset Gjallarhorn, Steinerskolens strykeorkester og Steinerskolens jentekor som alle er helt avhengig av inntektene fra markedene ved skolen.

Jentekoret

Inntektene fra markedet disponeres av foreningen RSV – Rudolf Steinerskolens Venner, som gir dem videre både til etablerte aktiviteter som skolens musikalske ensembler, leirskoleopphold og til nye initiativer ved skolen i regi av elever, foreldre eller lærere. 

Korpset Gjallarhorn