fbpx

Kart

Med T-bane:  Linje 2 (Østeråsbanen) til Hovseter og gå gamle Hovsetervei og Henriksvei til skolen.

Med buss: Buss nr. 46 stopper rett utenfor skolen. Gå av på stoppet «Hovseter skole».

Med bil:  Kun av- og påstigning tillatt ved skolen, se skilting til anviste parkeringsplasser i nærheten .

Kart: Klikk på kartet for å gjøre det større.